L3F A1-A6 glia sensory motor inter

medial; ventral 5HT coma    
a7  

a8 cha 3h moving yy-in164

   
a5  

a1 cha 3h moving yy-in138

 

   
         
  cha-a8 to ?      
  mn-a7      
  cha-a7      
  cha-a7      

 

 

a1 sn 4h moving yy-in58

 

a1 sn 3h unmoving yy-in97