Personal Pronoun Review

Fill in the blanks with the appropriate pronoun.

PERSONAL PRONOUNS

Znam bardzo dobrze. [him]

Nigdy nie rozmawiamy z . [them]

Kochasz ? [me]

Oczywiście, kocham . [you, sg.]

Chcę być z . [you, sg.]

Dlaczego idziecie do ? [their place / them]

Nie ma . [form of "ona" for the expression "She is not here."]

Tak, słucham . [you, pl.]

Niestety (unfortunately), znamy źle. [them, fem.]

Profesor często spotyka się z . [us]

Myślę, że nie znają . [us]

Idziemy do dzisiaj po południu. [his place / him]

Widzę . [them]

Kiedy spotykacie się z . [her]

Mój brat mieszka (lives) ze . [me]

Jadą z taksówką. [their place / them]

Profesor interesuje się . [them]

Lubimy rozmawiać z . [you, pl.]

On szedł od . [her place / her]

Mieszkamy (we live) z . [him]