Baranczak: Artykulacja


Stanisław Barańczak

Artykulacja

Każde następne słowo budzi wstyd, łamie się na kataraktach języka, zębów, warg. Drżący napór głosek żłobi oporne koryto: język wrośnie w swoje dno, zeschnięte wargi osłabną, wyłamią się zęby ze swego twardego porządku; wreszcie: brama na przestrzał, tunel kulisty, wydrążony ze zwodzonych zapór, o ścianach obojętnie gładkich na zrodzenie tego, co kłamie, tego, co kłamane. Ale rodzi się tylko zwięzła taśma krzyku, tylko ta druga, jedna z dwóch, prawda.

in Stanisław Barańczak
Wybór wierszy i przekładów
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997.


More >>

Articulation

Every successive word rouses shame, shatters on the cataracts of tongue, teeth and lips. A trembling surge of sounds carves a stubborn channel: tongue rooted in its depths, dry lips weakened, teeth break free from their rigid order; finally: gates flung open, domed tunnel, hollowed out of deceptive barriers, against walls indifferently smooth in the birth of lies or the lied to. But what is born is only the compact stream of a scream, only the second, one of the two, is true.

Trans. Margarita Nafpaktitis

More >>

1946-

Biografia
Urodził się w 1946 w Poznaniu, poeta, tłumacz, krytyk literacki, eseista, literaturoznawca, redaktor i wykładowca. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie podjął pracę naukowo-dydaktyczną i doktoryzował się. Jako poeta i krytyk debiutował w 1965. W latach 1967-71 pracował w redakcji poznańskiego miesięcznika "Nurt". Po wydarzeniach czerwca 1976 był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników oraz podziemnego kwartalnika "Zapis". Od 1981 wykłada w USA literaturę polską na Harwardzie i jest redaktorem naczelnym "The Polish Review". W 1983 był współzałożycielem paryskich "Zeszytów Literackich", jest stałym współpracownikiem periodyka "Teksty Drugie".
http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_baranczak_stanislaw

(C)2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur