Galczynski: Dlaczego ogorek nie spiewa


Konstanty Ildefons Gałczyński

Dlaczego Ogórek Nie Śpiewa

Pytanie to, w tytule
postawione tak śmiało,
choćby z największym bólem
rozwiązać by należało.

Jeśli ogórek nie śpiewa,
i to o żadnej porze,
to widać z woli nieba
prawdopodobnie nie może.

Lecz jeśli pragnie? Gorąco!
Jak dotąd nikt. Jak skowronek.
Jeżeli w słoju nocą
łzy przelewa zielone?

Mijają lata i zimy,
raz słoneczko, raz chmurka;
a my obojętnie przechodzimy
koło niejednego ogórka.

in Stanisław Barańczak
Wybór wierszy i przekładów
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997.


More >>

Why Does the Pickle Never Sing

The question that our title
has cast in deathless bronze
is painful, yet so vital,
we owe it a response.

If our little green friend
won't sing, croon, lilt or chant,
it's clear that, Heavan forfend,
it most probably can't.

But what if evil stars
trample its throat? if divine
airs die in air-tight jars,
engulfed by teary brine?

Meanwhile, time flies, alas,
first sunshine, then rains trickle,
and still we callously pass
by many a pained pickle.

Trans. Stanisław Barańczak
and Clare Cavanagh

More >>

1905-1953

Biografia
Poeta, także tłumacz; urodził się 23 stycznia 1905 roku w Warszawie, zmarł tamże 5 grudnia 1953.

(C)2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur