Krasicki: Jagnie i wilcy


Ignacy Krasicki

Jagnię i wilcy

Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię;
Już go mieli rozerwać; rzekło: "Jakim prawem?"
"Smacznyś, słaby i w lesie!" -- Zjedli niebawem.


More >>

The lamb and the wolves

The predator's excuse is always good.
Two wolves attacked a lamb in a dark wood.
It said: "I want your legal rights defined."
"Your'e weak and tender, and it's dark." They dined.

 

Trans. ***
in Five Centuries of Polish Poetry


More >>

1735-1801

Biografia

Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej , na której w ówczesnych warunkach najprędzej mógł zdobyć wysokie stanowisko . Nauki szkolne pobierał w Kolegium Jezuickim we Lwowie . Przez pewien czas przebywał za granicą , w Rzymie . Wyróżniając się zdolnościami i zaletami towarzyskimi , Krasicki wcześnie zdobywa godności duchowne i świeckie . Jest kapelanem króla Stanisława Augusta , później zajmuje stanowisko prezesa trybunału małopolskiego , w trzydziestym pierwszym roku życia jest już mianowany biskupem warmińskim .

Zainteresowania i zamiłowania Krasickiego sprawiły , że wcześnie rozpoczął twórczość literacką i tej twórczości głównie się dawał .

Twórczość jego niezwykle bogata i rozmaita odznaczała się głęboką , mądrą treścią i piękną formą . Nie było niemal rodzaju literackiego , którego by nie uprawiał . Pisał artykuły dziennikarskie , felietony , rozprawki moralizatorskie , małe powiastki i duże powieści , komedie , bajki , satyry , poematy , listy poetyckie i drobne wiersze

http://www.sciaga.pl/tekst/5954-6-ignacy_krasicki_biografia

(C)2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur