Malczewski: from Marja


Antoni Malczewski (1793-1826)

[from Marja: Powieść Ukraińska]

XIII

Był wzgórek; z brzegu lasu zielenił swe czoło
I zapach macierzanki rozsyłał wokoło.
Na nim schylone brzozy, w swej białej odzieży,
Płakały, gdy warkocze wietrzyk pieścił świeży,
Jak cienie dawnych dziewic przy kościach rycerzy.
Tam, pod ich snem mroczące, balsamiczne wieńce,
Ściągnęli na spoczynek zwycięzcy i jeńce,
Bo w życiu choć ta jedność, że rozkosz z cierpieniem,
Trud -- nuda, wstyd i sława, kończą się -- znużeniem.
Zprzodu: gasnący pożar jeszcze czasem ciska
Nagłym, śmiertelnym blaskiem na plac bojowiska;
Ztyłu: słońce, już wówczas schowane za borem,
Palącego się w lasu dziwiło pozorem.
Szarzały wszystkie farby; kruki gromadami
Zlatywały się, krążąc, wrzeszcząc nad trupami;
Czaty porozstawiane; przy ogniskach wrzawa
Migających się ludzi; w końskich zębach trawa,
Jak chrzęst odległych zbroi...

from Marja:Powieść Ukraińska
Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1925


More >>

After the Battle

The hill beside the wood had dressed in green
And spread thyme round it in a fragrant screen.
The wind caressed the trees as though it knew
Why the white birches bent like young girls who
Cast tearful shadows when a knight is killed.
That healing haze from which sleep is distilled
Attacked both victors and the prisoners then.
For one thing's sure: shame, glory, pleasure, pain,
Boredom and toil, exhaust us equally.
In front of them, a fire about to die
Threw its last glow across the battlefield.
Far back, above the wood, the sun had wheeled
The likeness of a camp-fire through the trees.
All else was greying. Ravenous colonies
Of carrion birds were shrieking overhead.
Sentries took guard. The camp-fire noises spread.
Men flitted to and fro; and horses crunched
Grass till it tinkled like distant armour.

Trans. Burns Singer
from Five Centuries of Polish Poetry
Ed. Jerzy Peterkiewicz and Burns Singer
London: Secker and Warburg, 1960

More >>

1793-1826

Biografia
ur. 3 czerwca 1793 w Warszawie lub w Kniahininie na Wołyniu, zm. 2 maja 1826 w Warszawie, polski poeta, prekursor romantyzmu.
Malczewski był bratem generała Konstantego. Ojciec poety Augusta Antoniego Jakubowskiego.
Autor pierwszej polskiej powieści poetyckiej Maria, uznanej za jedno z najdoskonalszych osiągnięć tego gatunku w Polsce oraz nazywanej często "poematem skrajnego pesymizmu". Obok Seweryna Goszczyńskiego i Józefa Bohdana Zaleskiego przedstawiciel tzw. "szkoły ukraińskiej" polskiego romantyzmu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Malczewski_(poeta)

(C)2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur