Rozewicz: Glos


Tadeusz Różewicz

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie


in Niepokój: Wybór wierszy
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995


More >>

A voice

They mutilate they torment each other
with silences with words
as if they had another
life to live

they do so
as if they had forgotten
that their bodies
are inclined to death
that the insides of men
easily break down

ruthless with each other
they are weaker
than plants and animals
they can be killed by a word
by a smile by a look

Trans. ***
from Postwar Polish Poetry
Ed. Czesław Miłosz

More >>

News
Lorem Ipsum Dolor

News
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

(C)2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur