Swirszczynska: Podarki bez ceny Anna Świrszczyńska

Podarki bez ceny

Dzień był pusty, bez zdarzeń.
I dlatego
rozszerzył się jak ogromna
przestrzeń. I przyszło do mnie
nagie
szczęście istnienia.

Usłyszałam,
jak serce moje kołacząc
rodzi czas.
I nadbiegały szeregiem
sekundy istnienia
jak podarki bez ceny.

from Cierpienie i radość
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985


More >>

Gifts without price

The day was empty, without events.
And that is why
it expanded out like an enormous
space. And there came to me
the naked
happiness of existence.

I could hear
how my beating heart
gives birth to time.
And the chain of
seconds of existence
could be heard
like gifts without price.

Trans. Margarita Nafpaktitis

More >>

News
Lorem Ipsum Dolor

News
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

(C)2001 Lorem Ipsum Dolor Sic AmetConsectetur LorumIpsumDolorSic AmetConsectetur